muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Xəbərlər
01.06.2012
 
 1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə günü “İçərişəhər”in 46 saylı Uşaq bağçasının kiçik sakinləri  qoruq-muzeyə dəvət edimişlər. “Can bala” uşaq qrupunun ifa etdikləri nəğmə sədaları altında balaca şirin balalar əylənib oynamış, şe`rlər söyləmişlər. Ən maraqlısı isə tədbir vaxtı muzeyə gəlmiş xaricilərin azyaşlı övladlarının da Azərbaycanlı uşaqlara qoşularaq oynaması olmuşdur. Onlar, hətta tədbiri tərk edib valideynləri ilə də getmək istəmirdilər. Sonda uşaqlar muzeylə tanış olmuş, onlara tədbirdən xatirə fotolar və şarlar hədiyyə edilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı