muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Saray binası
 
      İkimərtəbəli saray binasıkompleksin daha qədim tikilisidir. Vaxtilə sarayın 52 otağı varmış; 27 otaq I, 25 otaq isə II mərtəbədə. Şirvanşahlar Sarayını görmək şərəfinə nail olmuş səyahətçilər onun günbəzlərinin firuzəyi rəngli kaşılarla örtüldüyünü xəbər verirlər. 1501-ci ildə Sarayın müxəlləfatı, xəzinəsi, kitabxanası səfəvilər tərəfindən qarət edilmişdir. 1857-ci ildə saray binası kompleksin digər abidələri ilə birlikdə Rusiya hərbi intendantlığının -- hərbi təsərrüfat idarəsinin istifadəsinə verilmişdir. Məhz o vaxt II mərtəbənin plan quruluşuna ciddi xəsarət yetirilmişdir.
      XX əsrin 60-cı illərində saray binası abadlaşdırılmış, 2002-2004-cü illərdə isə burada rekonstruksiya işləri aparılmışdır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı