muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Nəbati ornamentli seladon nimçə
 
Qeyd : Yaşıl və qəhvəyi rənglərdə şirlənmiş saxsı. Şirvanşahlar Sarayının həyətindən tapılmışdır.
Tarixi :XIV-XV əsrlər
Ölçüsü : diametri 32 sm., oturacağının diametri 11,5 sm.
Təsviri : Nimçənin  yarıdan çoxu gipslə bərpa edilmişdir. Şirvanşahlar Sarayının ərazisindən tapılmışdır. Nimçənin kənarları içəriyə doğru azacıq daralır. Qabın içərisində ayrı-ayrı böyük dairələr həkk edilmişdir və bu dairələrin içərisində böyük güllər, yarpaqlar, kənarlarında isə adi və oyma naxışlar vardır.
Təşkilat : "Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi

Nəbati ornamentli seladon nimçə   Nəbati ornamentli seladon nimçə
 
 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı