muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Keyqubad məscidinin fraqmentləri
 
      Məscid - mədrəsə XIV əsrdə hökmranlıq etmiş Şirvanşah I KeyQubad ibn II Fərruxzadın (1317-1356) dövründə inşa edilmişdir.
      Məscidi görənlərin təsvirinə görə, o, kvadrat formalı olmuş, günbəzini 4 sütun saxlamışdır. Əsas tağ və tağbəndləri çatma imiş. Ehtimal edilir ki, saray alimi Seyid Yəhya Bakuvi bu məscid - mədrəsədə Şirvanşahın övladlarına dərs deyirmiş.
Məscid 1918-ci il 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı zamanı erməni vəhşiləri tərəfindən yandırılaraq dağıdılmışdır.
      Memar İsmayıl bəy Nəbioğlunun yanğından əvvəl məsciddə apardığı ölçülərə əsasən, 2005-ci ildə dağılmış məscid fraqmentar bərpa edilmişdir.
 

 

 
 
 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı