muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Qab fraqmentinin qırığı
 
Qeyd: al qırmızı, məsaməli, kobud quruluşlu saxsı qırığı. Şirvanşahlar Sarayının həyətindən tapılmışdır.
Tarixi :XII – XIII əsrlər
Ölçüsü : 17 x 6,5 sm.
Təsviri : Səthin haşiyədən azad olan bənövşəyi fonunda ağ həşərat – falanqa həkk edilmişdir. Ehtiyatda saxlanılmış ağ stilizə edilmiş ornamentlərlə bəzədilmiş iki haşiyə arasında bir tərəfə istiqamətlənmiş ağ bucaqlar yerləşdirilmişdir. Üzdən sarımtıl şəffaf şirə ilə örtülmüşdür.
Təşkilat : "Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi

Qab fraqmentinin qırığı  Qab fraqmentinin qırığı
 
 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı