muzey kompleksinə daxil olan
Abidələr
 
fond materiallarının
    unikal
Kolleksiyası
 
İş rejimi
Hər gün: 1000 - 1800
Biletləri
kassadan ala bilərsiniz
 Xovlu Bakı xalçası
 
Qeyd: Yun, əl işi
Tarixi: XIX əsr
Ölçüsü: 315 x 150
Təsviri: Ümumi fonu qaradır, üzərində 4 kiçik gülşəkilli bəzəyi – rozetkası vardır. Onların arasında 2 sırada sarımtıl və boz rənglərdə  yenə də gülşəkilli 6 bəzək – rozetka  yerləşdirilmişdir. Çoxlu sayda qarmaqcıq, dimdik, kürəcik formalı müxtəlif həndəsi fiqurlar toxunmuşdur. Eni 5 və 15 sm olan 3 sıra haşiyəyə malikdir. Enli haşiyənin rombşəkilli fiqur təsvirləri vardır. Haşiyələrin fonu ağ və qəhvəyidir, saçaqları vardır.
Mühafizə vəziyyəti: Güvə yemiş, 9,5 sm yeri üzülmüşdür. 10 yerdən xovu əsasına qədər getmişdir. Bir tərəfinin kənarı 10,6 sm ölçüdə pozulmuşdur. Digər kənarı 14 sm ölçüdə bərpa edilmişdir. Bütün tərəflərində saçaqları qalmamışdır.
Təşkilat: "Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi

Xovlu Bakı xalçası
 
 
Saytımıza xoş gəlmişsiniz !
 
Bakının tarixi özəyi olan «İçəri şəhəri»-in ən yüksək təpəsi üzərində yerləşən, «Daşlar üzərində donub qalmış simfoniya», «Yatmış qu quşu», «Xəzər dənizinin mirvarisi» adlarını daşıyan Şirvanşahlar Sarayı Azərbaycan torpağının son dərəcə gözəl, nadir memarlıq incilərindən, milli dəyərlərindən biridir. Bədii düha və xalq sənətkarlığının incəliklərindən bəhrələnmiş Azərbaycan saray inşaatının ən dəyərli nümunəsi olan, dövlətçilik rəmzimiz - Şirvanşahlar Sarayı xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətinin qızıl fondudur.
      Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi 1957-ci il aprelin 23-də Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 206 saylı sərəncamı ilə qoruq elan edilmişdir.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyi 1964-cü ilin yanvar ayının 3-də Nazirlər Sovetinin 3 saylı sərəncamı ilə yaradılmışdır.
"Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi" Dövlət tarixi - memarlıq qoruq - muzeyinin 1964-cü ildən fəaliyyət göstərən «Qız Qalası» adlı filialı mövcuddur.
 
» daha ətraflı